Jdu do první třídy

boy-160168_960_720Zápis k povinné školní docházce by měl být společenský a slavnostní akt, kterým je „pasováno“ dítě předškolního věku do role školáka. Zákon stanovuje vymezené období, v němž naše škola vypisuje oficiální termín, kdy je možné dítě do školy zapsat. Povinnost zapsat dítě k PŠD má zákonný zástupce dítěte, které v následujícím školním roce (tedy do konce srpna) dosáhne věku 6 let. Bývá sice zvykem, že jsou při zápisu ověřovány znalosti, vědomosti a předpoklady dítěte pro úspěšný start školní docházky, ale není to akt diagnostický a zápis by v žádném případě neměl být pro dítě traumatizujícím zážitkem.

\r\nDESATERO PRO PRVŇÁČKY\r\n

  \r\n

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. \r\n

 3. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
 4. \r\n

 5. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 6. \r\n

 7. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 8. \r\n

 9. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 10. \r\n

 11. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 12. \r\n

 13. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 14. \r\n

 15. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 16. \r\n

 17. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 18. \r\n

 19. Do aktovky si sám uložím věci a to tam, kam patří.
 20. \r\n

\r\nDESATERO PRO RODIČE\r\n

  \r\n

 1. Každý den kontroluji školní tašku za přítomnosti svého prvňáčka.
 2. \r\n

 3. Každý den zkontroluji pouzdro a připravím ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.
 4. \r\n

 5. Pomáhám dítěti s přípravou školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
 6. \r\n

 7. Pravidelnou přípravu do školy rozdělíme dítěti na kratší časové intervaly.
 8. \r\n

 9. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 10. \r\n

 11. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.
 12. \r\n

 13. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino…) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu\r\nnerozumělo.
 14. \r\n

 15. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré výsledky. Nezlobím se, když se mu ve škole nedaří.
 16. \r\n

 17. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni. Zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole.
 18. \r\n

 19. Školní pomůcky koupím podle pokynů učitelky (podle seznamu).
 20. \r\n

\r\nCO POTŘEBUJI DO 1. TŘÍDY\r\n

  \r\n

 • aktovku
 • \r\n

 • pouzdro
 • \r\n

 • tužku (č.2)
 • \r\n

 • pastelky
 • \r\n

 • ručník na ruce
 • \r\n

 • přezuvky
 • \r\n

 • sáček na přezuvky
 • \r\n

 • cvičky a cvičební úbor
 • \r\n

 • stírací tabulku s fixem a hadříkem
 • \r\n

\r\n