Školská rada

classroom-1297779_960_720V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

\r\nZÁPISY ZE ŠKOLSKÉ RADY\r\n

\r\n\r\nAKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY\r\n

Ing. Martin Němec, Ph.D., předseda Školské rady (zástupce rodičů)

\r\n

Ing. Kateřina Šindlerová (zástupce rodičů)

\r\n

Ing. Martin Šenk (zástupce OÚ)

\r\n

Mgr. Kamil Nohel (zástupce OÚ)

\r\n

Jana Volková (zástupce ZŠ)

\r\n

 (zástupce ZŠ)

\r\n