Pěvecký sbor Jasmínek

Náš dětský pěvecký sbor JASMÍNEK byl založen dne 2. 11. 2015. Sbor navštěvují žáci 1. – 5. ročníku základní školy. Ve školním roce 2015/16 navštěvovalo toto hudební těleso 25 dětí. Učili jsme se zpívat písně lidové, jazzové, koledy i písně populární. Také jsme se naučili správnému dýchání, artikulaci, postoji u zpěvu, technice zpívání a také jsme zvládli jednoduché taneční prvky.

\r\n

Svým zpěvem jsme potěšili nejen občany Těškovic, ale taky jsme vystupovali např. v Domově důchodců v Kyjovicích, v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Vedoucí pěveckého sboru je naše paní ředitelka, Mgr. Soňa Jarošová, která nás vše učí a náš zpěv doprovází na klávesové nástroje.

\r\n

jasminek2 foto jasminek1

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n \r\n

CO NÁS ČEKÁ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE\r\nVýuka bude probíhat v kroužku Pěvecký sbor, 1 x týdně 45 minut v odpoledních hodinách. Před hudebním vystoupením nebo koncertem budou kromě výuky v pěv. sboru zrealizována i hudební soustředění v odpoledních hodinách.

\r\nLISTOPAD \r\n

  \r\n

 • výročí založení DPS Jasmínek
 • \r\n

 • 11. 11. 2016 hudební vystoupení – Oslava jubilantům v KD Těškovice
 • \r\n

\r\nPROSINEC \r\n

  \r\n

 • 10. 12. 2016 – hudební vystoupení – Vánoční trhy – U Šupiny
 • \r\n

 • 17. 12. 2016 – Vánoční koncert ZŠ a MŠ Těškovice v KD Těškovice
 • \r\n

 • 21. 12. 2016 – hudební vystoupení v kostele v Těškovicích
 • \r\n

\r\nLEDEN \r\n

  \r\n

 • 12. 1. 2017 – hudební vystoupení na výroční schůzi Klub seniorů KD Těškovice
 • \r\n

 • 10. 1. 2017 – Novoroční koncert DD Kyjovice
 • \r\n

\r\nÚNOR \r\n

  \r\n

 • Školní pyžamkový bál – hudební vystoupení (sobota 18. 2. 2017)
 • \r\n

\r\nBŘEZEN\r\n

  \r\n

 • Zasazení a pojmenování Památného stromu – hudební vystoupení
 • \r\n

\r\nDUBEN \r\n

  \r\n

 • Velikonoční výstava KD Těškovice – zahájení – hudební vystoupení, sobota 8. 4. 2017
 • \r\n

\r\nKVĚTEN \r\n

  \r\n

 • Koncert pro maminky, KD Těškovice, sobota 20. 5. 2017
 • \r\n

\r\nČERVEN \r\n

  \r\n

 • Slavnostní ukončení šk. roku ZŠ a MŠ
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n