O škole

blackboard-1299841_960_720Naše malotřídní škola nabízí vzdělání žákům od 1. do 5. ročníku. Děti se tu učí ve 3 třídách. Ve 2 třídách se učí vždy 2 spojené ročníky (vždy dle počtu žáků), v samostatné třídě se většinou učí nejpočetnější ročník. Rodinné prostředí a nízký počet dětí ve třídách nám dovoluje realizovat idnividuální přístup, věnovat čas dětem nadaným i dětem s poruchami učení. Komunita spojených ročníků vede děti k samostatnosti, nápodobou starších spolužáků se rychleji než v běžných školách učí náležité sebeobsluze, školnímu režimu i vzájemné komunikaci.

\r\n

Škola má kapacitu 65 žáků, v posledních letech školu navštěvuje proměnlivě 40 – 50 žáků, v jedné třídě se tak vzdělává většinou 10 – 20 dětí.

\r\n

Ve škole jsou tři kmenové třídy, každá z nich je vybavena novým nábytkem, interaktivní tabulí s ozvučením a učitelským počítačem. Všechny děti mají pod vedením učitele možnost využít také koberec.

\r\n

V přízemí se nachází  žákovské šatny, tělocvična, 1 kmenová třída, družinová herna a multifunkční místnost s malou kuchyňkou. Schody v chodbě Vás zavedou do 1. patra, kde máme sociální zařízení,  2 kmenové třídy (v jedné z nich je klavír, součástí té druhé je malá počítačová učebna). V tomto patře se také nachází ředitelna školy.