Platby a výdej obědů

PNGPIX-COM-Lunch-Box-PNG-Transparent-Image-1VÝDEJ OBĚDŮ\r\n

  \r\n

 • u výdejního okénka ve školní jídelně, v čase od 11:30 do 13:00
 • \r\n

 • ve výdejním okénku pro veřejnost, kam je třeba dodat jídlonosič do 10:00\r\n(vstup najdete ze zadní strany MŠ), poté si můžete nosič během dne vyzvednout
 • \r\n

\r\nPLATBA STRAVNÉHO\r\n

  \r\n

 • v 10. – 15. den měsíce připraví vedoucí ŠJ pro strávníky  částku na daný měsíc spolu s variabilním symbolem (tj. číslo strávníka)
 • \r\n

 • platbu je třeba poslat do 20. dne téhož měsíce na číslo účtu ZŠ:1850437369/0800
 • \r\n

 • cena stravného je určena výší finančního normativu
 • \r\n

 • do finančních kategorií jsou strávníci zařazováni podle data svého zařazení (více informací viz Vnitřní řád ŠJ v sekci Dokumenty ŠJ
 • \r\n