Přihlášení a odhlašování stravy

mobil\r\n

Pro přihlášení k odběru obědů je potřeba vyplnit Přihlášku (viz sekce Dokumenty ŠJ).

\r\nPŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ\r\n

Přihlášení platí na 1 školní rok, a to od 1. září do 30. června. Přerušení stravování nebo úplné odhlášení řeště prosím s vedoucí školní jídelny, paní Janou Chmelovou (tel. 731 340 304).

\r\nODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ\r\n

Odhlašování obědů probíhá telefonicky či osobně u vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařky, paní Mirky Bušové. V pondělí je nutno odhlásit nejpozději do 7:00 daného dne, na úterý až pátek se musí obědy odhlásit nejpozději do 13:00 předešlého dne (tedy oběd na úterý je možné odhlásit nejpozději v pondělí do 13:00 atd.)

\r\nV PŘÍPADĚ NEMOCI\r\n

V případě neplánované nepřítomnosti (nemoci) žáka je možné v první den této nepřítomnosti vydat oběd ve školní jídelně do jídlonosiče, který přinesete nejpozději do 10:00 do výdejny pro cizí strávníky (zadní strana budovy MŠ) a následně si jej vyzvednete.

\r\n