Provoz ŠD

alarm-clock-155187_960_720RANNÍ DRUŽINA\r\n

  \r\n

 • je domlouvána individuálně na základě zájmu především dojíždějících žáků
 • \r\n

 • škola se pro přihlášené děti otevírá v 6:15
 • \r\n

\r\nODPOLEDNÍ DRUŽINA\r\n

  \r\n

 • je otevřena v čase 11:40 – 16:00 hodin
 • \r\n

 • děti je možné vyzvedávat ideálně v čase 15:00 – 16:00
 • \r\n

\r\nKROUŽKY\r\n

  \r\n

 • děti jsou z družiny uvolňovány na kroužky, do kterých se přihlásily
 • \r\n

 • během pobytu žáka v kroužku za něj zodpovídá lektro tohoto kroužku
 • \r\n

 • po skončení kroužků se děti vrací zpět do družiny, v čase udaném zákonnými zástupci může dítě odejít samo domů
 • \r\n

 • více informací o aktuálních kroužcích ZŠ
 • \r\n

\r\n