O družině

asian-1294104_960_720Do školní družiny jsou přijímány děti 1. – 5. třídy, přednost mají děti z nižších ročníků. Poplatek za školní družinu činní ročně XXX Kč. Více informací o platbě za školní družinu.

\r\n

Družina má k dispozici 1 samostatnou třídu a hernu s pracovními koutky. Dále využívá  školní hřiště a pozemek s herními prvky,  tělocvičnu a třídu s výpočetní technikou.  Vzdělávací program je koncipovaný tak, aby vedl děti k aktivnímu odpočinku a samostatnosti.

\r\n

Sportovní aktivity se střídají s výtvarnými činnostmi, soutěžemi, společenskými hrami, četbou, dopravní či dramatickou výchovou.

\r\n

Školní družina je organizační součástí základní školy. Schválená kapacita je 25 žáků s jednou vychovatelkou.