Měsíční plány akcí ŠD

calendar-308517_960_720Harmonogram aktivit školního roku 2016 / 2017:\r\n\r\nZÁŘÍ\r\n

  \r\n

 • poznávání nových kamarádů: „Hádej, kdo jsem“
 • \r\n

 • soutěž ve sběru žaludů, vyhlášení nejlepšího sběrače
 • \r\n

 • vycházka do Skály, pozorování zvířátek u vody
 • \r\n

\r\nŘÍJEN\r\n\r\nMěsíc říjen zahájení třídění odpadu\r\n

  \r\n

 • piškvorky, celo-družinová akce pro všechny děti
 • \r\n

 • malování kamínků
 • \r\n

 • drakové odpoledne – pouštění draků na louce
 • \r\n

 • 1x v měsíci – hry a soutěže na počítači
 • \r\n

\r\nLISTOPAD\r\n

  \r\n

 • „Zamykáme les“ – podzimní výpravy do přírody, hry v terénu
 • \r\n

 • Skřípov, vybíjená ŠD a žáci ZŠ
 • \r\n

 • bazén a sauna
 • \r\n

 • přikrmování zvěře v krmelci u louky, žaludy a kaštany
 • \r\n

 • dobroty ve školní družině
 • \r\n

 • 1x v měsíci – hry a soutěže na počítači
 • \r\n

\r\nPROSINEC\r\n

  \r\n

 • spaní ve školní družině, Mikulášská nadílka
 • \r\n

 • Výroba výrobků s vánočními náměty, přáníčka, tvorba vánoční výzdoby
 • \r\n

 • společné zdobení stromečku
 • \r\n

 • vánoční besídka
 • \r\n

 • vánoční turnaj ve florbale
 • \r\n

 • 1x v měsíci – hry a soutěže na počítači
 • \r\n

\r\nLEDEN\r\n

  \r\n

 • soutěž: „Zimní stavba, legrační sněhulák“
 • \r\n

 • přikrmování zvěře a pozorování stop
 • \r\n

 • Bílovec – bazén+ sauna
 • \r\n

 • 1x v měsíci – hry a soutěže na počítači
 • \r\n

\r\nÚNOR\r\n

  \r\n

 • turnaj ve vybíjené
 • \r\n

 • výroba masek
 • \r\n

 • 1x  v měsíci – hry a soutěže na počítači
 • \r\n

\r\nBŘEZEN\r\n

  \r\n

 • měsíc knihy – poučení o školní knihovně, hledání v encyklopediích
 • \r\n

 • návštěva knihovny
 • \r\n

 • výroba velikonočních ozdob + aranžování
 • \r\n

 • 1x v měsíci – hry a soutěže na počítači
 • \r\n

\r\nDUBEN\r\n

  \r\n

 • Den Země – vyhrabávání trávníku na školní zahradě, úklid na zahradě a okolí
 • \r\n

 • odpoledne se zvířátky
 • \r\n

 • výtvarná soutěž na téma: „Den Země“
 • \r\n

\r\nKVĚTEN\r\n

  \r\n

 • atletické závody: „Kdo dál, kdo nejrychleji“
 • \r\n

 • sběr bylinek, beseda na téma: „Proč a jak sbírat bylinky?“
 • \r\n

 • družinový turnaj v přehazované
 • \r\n

\r\nČERVEN\r\n

  \r\n

 • Den dětí – výlety, zábavné odpoledne: „Ukaž, co umíš“
 • \r\n

 • sportovní hry ke Dni dětí
 • \r\n

 • táborák ve skále a plno her na ukončení školního roku
 • \r\n