5. 12. 2015 : MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

V pátek se konala u nás tradiční Mikulášská besídka. Děti zazpívaly Mikuláši a čertovi písničky, řekly básničky, odvážlivci se také vyfotili a šly si pro dáreček k Mikulášovi. Zúčastnilo se celkem 48 dětí.\r\n\r\n

25. 11. 2015 : VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

25. 11 pořádal Klub rodičů akci s názvem „Pojďme si společně vyrobit adventní věnec“. Všem velice ochotně pomáhala paní Jiřinka Krčmářová. Rodiče si mohli zakoupit dekorační předměty, jako byly ozdoby, stužky, svíčky atd. Při tvoření se zapojily i děti. Vánoční koledy vytvořily příjemnou atmosféru.\r\n\r\n

11. 11. 2015 : VYBÍJENÁ VE SKŘIPOVĚ

Ve středu 11.11.2015 vybojovali žáci naší základní školy krásné 2. místo na turnaji ve vybíjené, kterou pořádala ZŠ Skřipov. Všem dětem, které se akce pod vedením paní Jany Volkové účastnily, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.\r\n\r\n

5. 11. 2015 : DUŠIČKOVÁ STEZKA ODVAHY V MŠ

Učitelky z MŠ ve spolupráci s Rodičovským sdružením pořádaly akci Dušičkovou stezku odvahy. Akce se zúčastnil hojný počet dětí z MŠ cca 45 dětí. Rodiče vytýčily trasu, sklenicemi s rozsvěcenými svíčkami. Trasa vedla lesem. Start byl na víceúčelovém hřišti. Paní vedoucí učitelka Sochorová zahájila akci, návštěvníky přivítala a dala jim pokyny, kde se mají vydat a kde najdou děti razítka, aby si mohly orazítkovat dýně, které si vymalovaly v MŠ. Celkem byly 4 stanoviště. Konec akce byl na víceúčelovém hřišti, kde bylo pro děti a rodiče zajištěno občerstvení. Na závěr akce děti zazpívaly píseň Strašidla a přednesly báseň Halloween. Za jejich odvahu a statečnost dostaly frkačky a svítící náramky. Paní vedoucí učitelka Sochorová poděkovala dětem, rodičům a pořadatelům za hojnou účast a za realizaci akce.\r\n\r\n

\r\n\r\n 

5. 11. 2015 : TŘÍ ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA V MŠ

Učitelky z MŠ připravily pro děti pohádku Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Jedná se loutkové divadlo, které k nám přivezl do MŠ pan Dan Taraba z Valašska. Děti dokázal vtáhnout do děje pohádky, zapojoval je do zpěvu písni, doprovázely píseň pohybem, dělaly zvuky (např. zvuk koně atd.), písně doprovázel pan Taraba na kytaru. Děti si mohly loutky na závěr pohladit. Za odměnu mu děti zazpívaly písničku, kterou nacvičovaly s názvem Strašidla. Akce se zúčastnilo 45 dětí z MŠ.\r\n\r\n