Poselství křesťanských Vánoc

V úterý 20. prosince proběhne na naší základní škole výukový program Poselství křesťanských Vánoc, který realizuje lektor Katechetického a Pedagogického centra, vzdělávací instituce akreditované  MŠMT ČR. Pro žáky první až třetí třídy je připraven interaktivní program „Vánoční příběh a jeho poselství“ a žáci čtvrtého a pátého ročníku se seznámí s reáliemi vánočního příběhu prostřednictvím powerpointové prezentace s názvem „ Izrael – země vánočního příběhu“.  Výukový program plně respektuje  RVP ZV a náboženskou neutralitu školy.

\r\n

PODĚKOVÁNÍ ZŘIZOVATELI

Děkujeme tímto zřizovateli školy, OÚ Těškovice, za pořízení nové SMART televize do naší mateřské školy. Televize slouží ke sledování pohádek při slavení narozenin a svátků dětí a také k prezentaci výukových programů. Za tým pedagogických pracovníků Mgr. S. Jarošová

Pěvecký sbor

Vážení rodiče!

\r\n

Sděluji vám, že v úterý 13. 12. 2016 se z organizačních důvodů nebude konat výuka pěveckého sboru.

\r\n

Písemné informace ve věci Vánočního koncertu obdržíte v průběhu týdne. Mgr. Soňa Jarošová