Klub rodičů

Při ZŠ a MŠ aktivně funguje Klub rodičů (SRPŠ). Klub spolupracuje se základní i mateřskou škprasatkoolou a pomáhá organizovat některé akce. Vybrané aktivity dětem z MŠ a žákům ZŠ hradí. Finanční příspěvky se vybírají jednou ročně ve výši, která je stanovena přímo rodiči na první hromadné třídní schůzce školního roku. Výběr probíhá bezhotovostně.

\r\nÚČET KLUBU RODIČŮ\r\n

    \r\n

  • číslo účtu pro platbu příspěvků SRPŠ:   1272649035/3030
  • \r\n

  • částka je 300 kč na žáka, případně 250 Kč na sourozence pokud také navštěvuje základní školu
  • \r\n

  • Do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno žáka. Děkujeme.
  • \r\n

\r\nPOKLADNÍK KLUBU RODIČŮ\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Pavla Konvalinková konvalinkovapavla@seznam.cz
telefon 737 542 821