Vzdělávací program MŠ

tree-312507_960_720ZAMĚŘENÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY\r\n

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Dětem poskytujeme standardní péči s užším zaměřením na environmentální výchovu. Environmentální vzdělávání obsahuje plán cílů týkajících se mezilidských vztahů, vztahů dětí k přírodě, životnímu prostředí, odpovědnosti za své chování, vytváření životních hodnot či spolupráce s rodinou.

\r\nNABÍDKA DALŠÍCH AKTIVIT\r\n

Ekologie

\r\nV rámci našeho zaměření jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou a environmentální výchovu. V projektu s názvem „MRKVIČKA“ zaměřeného na podporu ekologické výchovy v mateřských školách. V naší MŠ také dohlížíme na třídění odpadu.\r\n

Logopedie

\r\nLogopedická péče slouží k prevenci a nápravě vad řeči a výslovnosti. U nás ji vede Mgr. Jana Onheiserová, a to vždy jednou za 14 dní po domluvě s rodiči. Jejich přítomnost je během logopedie vítána.\r\n

Plavání

\r\n

Plavecký výcvik každoročně pořádáme pro naše předškoláky. Jezdíme plavat do Aquaparku v Kravařích. Plavecký výcvik začíná ve 2. pololetí školního roku. Výjezdy na plavání pořádáme jednou týdně společně se základní školou, s dětmi jezdí na plavání jejich paní učitelka.

\r\n\r\n

Angličtina

\r\n

Výuka anglického jazyka je určena pro předškolní děti. Pořádáme ji v rámci třídního vzdělávacího programu jednou týdně, celkem jde o deset společných lekcí. Angličtina začíná ve 2. pololetí školního roku pod vedením Bc. Kateřiny Parmové.

\r\n\r\n

Další akce

\r\n

Věnujeme se přípravám a realizaci společných akcí pro děti a rodiče, pořádáme koncerty, vystoupení, výstavy i jarmark. S dětmi navštěvujeme mnohé kulturní akce, divadla, kina, několik představení pro děti zařizujeme během roku přímo v naší školce. Věnujeme se projektovým dnům a aktivně spolupracujeme s naší základní školou.

\r\n