Spolupráce s rodiči

people-152039_960_720Rodičům našich dětí nabízíme možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých aktivit a pomáhat s jejich organizací. Dbáme na to, aby byli rodiče pravidelně informování o všech důležitých věcech, které děti v MŠ zažívají, stejně tak o plánovaných akcích a událostech. Na škole aktivně pracuje Klub rodičů, do jehož řad Vás srdečně zveme. V případě zájmu prosím kontaktujte paní vedoucí učitelku MŠ.

\r\nAKCE PRO RODIČE A DĚTI\r\n

  \r\n

 • zahajovací schůzka rodičů
 • \r\n

 • schůzky Klubu rodičů
 • \r\n

 • podzimní uspávání broučků, zamykání lesa, drakiáda
 • \r\n

 • pracovní dílničky
 • \r\n

 • den otevřených dvěří
 • \r\n

 • divadelní a filmová představení dle aktuální nabídky
 • \r\n

 • čertí školka s tradiční mikulášskou nadílkou
 • \r\n

 • vánoční besídka s nadílkou
 • \r\n

 • dětský maškarní ples
 • \r\n

 • veřejné vystoupení ke Dni matek
 • \r\n

 • oslavy Dne dětí
 • \r\n

 • rozloučení s předškoláky
 • \r\n

 • rozloučení se školním rokem
 • \r\n