Úplata za MŠ a stravné

bills-309600_960_720ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ\r\nŘeditelka ZŠ a MŠ stanovila úplatu pro předškolní vzdělávání takto:\r\n

  \r\n

 • měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 200 Kč
 • \r\n

 • pro děti v posledním ročníku MŠ nejvýše po dobu 12 měsíců ve výši 0 Kč
 • \r\n

 • pro děti v posledním ročníku MŠ s odkladem školní docházky ve výši 200 Kč\r\n(týká se dětí, které překročily dobu 12 měsíců)
 • \r\n

\r\nŠkolné se platí na účet školy.\r\n\r\nSTRAVNÉ PRO DĚTI V MŠ\r\nDěti z MŠ, které nedosáhly 7 let věku:\r\n

  \r\n

 • dopolední přesnídávka + oběd = 26 Kč
 • \r\n

 • celodenní stravování (oběd + 2 svačinky) = 32 Kč
 • \r\n

\r\nDěti z MŠ, které dosáhnou v aktuálním školním roce 7 let věku:\r\n

  \r\n

 • dopolední přesnídávka + oběd = 27 Kč
 • \r\n

 • celodenní stravování (oběd + 2 svačinky) = 33 Kč
 • \r\n

\r\nPLATBA STRAVNÉHO\r\n

  \r\n

 • v 10. – 15. den měsíce připraví vedoucí ŠJ pro strávníky  částku na daný měsíc spolu s variabilním symbolem (tj. číslo strávníka)
 • \r\n

 • platbu je třeba poslat do 20. dne téhož měsíce na číslo účtu ZŠ:1850437369/0800
 • \r\n

\r\nVíce informací v sekci Školní jídelna.