Poselství křesťanských Vánoc

V úterý 20. prosince proběhne na naší základní škole výukový program Poselství křesťanských Vánoc, který realizuje lektor Katechetického a Pedagogického centra, vzdělávací instituce akreditované  MŠMT ČR. Pro žáky první až třetí třídy je připraven interaktivní program „Vánoční příběh a jeho poselství“ a žáci čtvrtého a pátého ročníku se seznámí s reáliemi vánočního příběhu prostřednictvím powerpointové prezentace s názvem „ Izrael – země vánočního příběhu“.  Výukový program plně respektuje  RVP ZV a náboženskou neutralitu školy.

\r\n