Uvítání prvňáčků a zahájení školního roku 2016 / 17

Dne 1. 9. 2016 proběhlo v budově naší základní školy slavnostní zahájení nového školního roku, kterého se kromě žáků základní školy a pedagogického sboru účastnili také naši nejmladší prvňáčci se svými rodiči. Této slavnostní akce se rovněž zúčastnil starosta obce, Ing. Martin Sedlák. První společenskou akci v novém školním roce svým úvodním slovem zahájila ředitelka školy, Mgr. Soňa Jarošová, následovala hymna České republiky, žáci pátého ročníku se představili krátkým kulturním programem, poté následoval projev starosty obce, který všem zúčastněným popřál krásné a pohodové prožití školního roku.

\r\n

(Pokračování textu…)

Zahájení nového školního roku – slovo ředitelky ZŠ a MŠ

Milé děti, žáci a rodiče!\r\n

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a před námi je nový školní rok 2016/17. Ptáte se, co nového na nás čeká? Zmíním jen několik novinek: zaměření školy na environmentální výchovu s měsíčními projektovými dny k daným tématům, adopce ohroženého druhu zvířete – levharta cejlonského ze ZOO Ostrava, soutěže rodinných týmů, konání 1.ročníku dětské pěvecké regionální soutěže  “ O Zlatou notičku Těškovic “ a mnoho dalšího.

\r\n

\r\n (Pokračování textu…)