Poselství křesťanských Vánoc

V úterý 20. prosince proběhl na naší základní škole výukový program Poselství křesťanských Vánoc.

\r\n

Pro žáky první až třetí třídy měl program název „Vánoční příběh a jeho poselství“. Formou dialogu a jednoduché dramatizace si žáci uvědomili aktuálnost příběhu i v dnešní době a na jeho základě si upevnili vztahy mezi sebou. Žáci čtvrtého a pátého ročníku se seznámili s reáliemi vánočního příběhu prostřednictvím powerpointové prezentace s názvem „ Izrael – země vánočního příběhu“.

\r\n