Vánoční posezení v ZŠ

Vánoční posezení pro rodiče, žáky a zaměstnance základní školy, které se konalo 20. prosince v odpoledních hodinách, se u rodičů setkalo s velkým ohlasem. Nejdříve si děti ve své třídě společně s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými vyrobily tzv. „vrkoč“. V průběhu tvoření mohli přítomní zhlédnout powerpointovou prezentaci fotografií z naší školy, co se vše od září na naší škole událo. Na stolech nechybělo cukroví a kdo chtěl, mohl se občerstvit i punčem či kávou.  Poté se všichni sešli v prostorách tělocvičny, kde se účastníkům rodinné soutěže „ O nejkrásnější české pohádkové strašidýlko“ předal pamětní list a krásně zdobená vánoční baňka. Každý třídní kolektiv našel pod stromečkem společenskou a stolní hru. Všichni přítomní žáci se také hlasitě radovali z velkých darů – pingpongového stolu, stolního fotbálku a hokeje. Velmi příjemné předvánoční setkání bylo ukončeno společným zpěvem známých vánočních koled za klavírního doprovodu paní ředitelky. Akce byla velice zdařilá a všichni se nyní již těšíme na tolik očekávané vánoční prázdniny!

\r\n

\r\n\r\n \r\n\r\n