Vánoční koncert v KD

V sobotu 17. 12. 2016 uspořádala Základní škola a Mateřská škola v kulturním domě v Těškovicích Vánoční koncert. Děti z první třídy mateřské školy předvedly taneční vystoupení na písničku Nejkrásnější dárek. Byly oblečeny za skřítky a tancovaly se zabaleným dárečkem. Poté následovala krátká divadelní scénka starších dětí z druhé třídy s názvem Putování do Betléma. Děti zpívaly koledy, sehrály krátké divadélko, byly v kostýmech andělů, vesničanů, pastýřů, ale nemohli chybět ani Tři králové, Panna Maria a Svatý Josef. Zazněly známé vánoční koledy jako například Nesem Vám noviny, Pásli ovce valaši, Hle, hle tamhle v Betlémě a jiné. Celou scénkou, jako vypravěčka, provázela Amálka Matyášková. Na závěr dostaly děti sladkou odměnu za svou píli a odvahu vystoupit na jevišti. Vystoupením na klavír doprovázela paní učitelka Jindra Onheiserová. Děkujeme také rodičům za zajištění kostýmů pro děti.

\r\n

Po první části koncertu byla vyhlášena přestávka, ve které se mohli rodiče a široká veřejnost občerstvit pohoštěním, které připravil spolek rodičů. Pak již zazněly vánoční koledy dětského pěveckého sboru Jasmínek, např. Bílý vánoční slon, Já malý přicházím koledovat, Chodžimy po koledže aj., které se střídaly s vánoční poezií.  Moderní tanec zatančila děvčata ze 4. a 5. třídy. Celý program žáků základní školy uváděly dvě sněhové vločky Amálie Grygarová a Viktorie Štefková. Na klávesové nástroje doprovázela  Mgr. S. Jarošová. V závěru byli účinkující odměněni za své výkony malou sladkostí. Poslední slova patřila ředitelce školy, Mgr. S. Jarošové a starostovi obce, Ing. M. Sedlákovi s  poděkováním všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této velmi zdařilé společenské akce.

\r\n

\r\n