Vánoční trhy

V sobotu 10. 12. 2016 se naše organizace zúčastnila Vánočních trhů. Paní učitelky s dětmi z mateřské školy a paní učitelky s žáky ze základní školy vyrobily krásné prodejní výrobky, které prezentovaly a prodávaly ve stáncích. O kulturní zážitek se postaral dětský pěvecký sbor Jasmínek. Rozezněly se tóny známých         vánočních koled, např. Já malý přicházím koledovat, Chodžimy po koledže, Tichá noc, Veselé Vánoce. Diváci si rovněž mohli poslechnout písně umělé, např. Bílý vánoční slon, Strýček z Jižní Ameriky aj. Tímto děkuji všem pedagogům, kteří se na zajištění této akce podíleli a přispěli tím k příjemné vánoční atmosféře.

\r\n